0904.609.939

Lá Tắm Thuốc Người Dao

Lá Tắm Thuốc Người Dao Giúp Phục Hồi Sức Khỏe

8 Tháng Tám, 2017 by thaoduocngamruou@gmail.com

Lá Tắm Thuốc Người Dao Giúp Phục Hồi Sức Khỏe; Đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Sa Pa tương đối nhiều và thưa thớt, do đó để tắm lá thuốc, bạn hãy đến với bản Tả Phìn…