0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Bạch Tật Lê Sao Cháy

Cách Ngâm Rượu Bạch Tật Lê

26 Tháng Tám, 2017 by thaoduocngamruou@gmail.com

Bệnh Yếu Sinh Lý, Vị Thuốc Quý,

Cách Ngâm Rượu Bạch Tật Lê; Rượu bạch tật lê muốn ngâm cũng phải có bí quyết riêng chứ không phải bỏ vào ngâm liền với rượu như những loại củ khác, nào cùng tìm hiểu cách làm nhé…