0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Món Ăn Có Sử Dụng Lá Dâu

Lá Dâu Tằm Hỗ Trợ Giúp Dịu Ho

10 Tháng Mười Hai, 2016 by thaoduocngamruou@gmail.com

Vị Thuốc Quý,

Lá Dâu Tằm Hỗ Trợ Giúp Dịu Ho, có vị đắng ngọt, tính hàn, vào phế và can; Có tác dụng phát tán phong nhiệt, thanh phế chỉ khái, thanh can minh mục…