0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Táo Đỏ

Bài Thuốc Bổ Máu Từ Táo Tàu

5 Tháng Chín, 2017 by thaoduocngamruou@gmail.com

Vị Thuốc Quý,

Bài Thuốc Bổ Máu Từ Táo Tàu; Nghiên cứu hiện đại cho thấy, đại táo có giá trị dinh dưỡng rất cao. Ước tính, cứ mỗi 100g đại táo có chứa 1,2g protid, 23,2g glucid…