0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Thân Chè Vằng

Chè Vằng Giúp Gọi Sữa Mẹ Về Thế Nào ?

10 Tháng Tám, 2017 by thaoduocngamruou@gmail.com

Vị Thuốc Quý,

Chè Vằng Giúp Gọi Sữa Mẹ Về Thế Nào ? Chè vằng còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như chè cước man, dây vắng, lài ba gân… Đặc biệt, hình dáng bên ngoài…