0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Trà Cúc Hoa

Cách Ngâm Rượu Cúc Hoa

6 Tháng Tám, 2017 by thaoduocngamruou@gmail.com

Vị Thuốc Quý,

Cách Ngâm Rượu Cúc Hoa; Được coi là thứ rượu trong huyền thoại nên hoàng hoa tửu hay còn gọi là rượu hoa cúc ít được người đời biết đến. Rượu được làm từ…