0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Viêm Niệu Đạo Có Nguy Hiểm Không ?

Điều Trị Viêm Niệu Đạo Nên Kiêng Gì ?

19 Tháng Mười Một, 2016 by thaoduocngamruou@gmail.com

Bệnh Viêm Niệu Đạo,

Điều Trị Viêm Niệu Đạo Nên Kiêng Gì ? Để việc điều trị có hiệu quả người bệnh cần chú ý đến một số vấn sau: kiêng quan hệ tình dục…