0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Viêm Xoang Dị Ứng

Bài Thuốc Hay Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Xoang

3 Tháng Mười Hai, 2016 by thaoduocngamruou@gmail.com

Bài Thuốc Hay,

Bài Thuốc Hay Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Xoang thường sử dụng một số vị thuốc như: ké đầu ngựa, kha tử, kim ngân hoa, mạch môn, tân di, sinh địa…