0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Cam Thảo Bắc

Cam Thảo Bắc

Cam Thảo Bắc

Cam Thảo Bắc còn có tên Quốc lão, sớm được ghi trong sách Bản thảo là rễ và thân rễ phơi hay sấy khô của cây thực vật Cam thảo ( Glycyrrhiza uralensis Fisch.). Trướng quả Cam thảo ( Glycyrrhiza inflata Bat.) hoặc Quang quả Cam thảo ( Glycyrhiza glabra L.) tại Trung quốc mọc […]

Xem thêm

300,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ