0904.609.939

Bá Bệnh Trường Xuân

Atiso Trường Xuân

Đương Quy

Bột Đương Quy

Bột Đương Quy

Bột Đương Quy có vị ngọt cay, tính ôn, vào 3 kinh: tâm, can, tỳ, có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, nhuận táo, hoạt trường, điều huyết, thông kinh. Đương quy có thể điều khí, nuôi huyết, khiến khí huyết đều về chỗ của mình, cho nên có tên là đương quy. Đương là […]

Xem thêm

100,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ
Đương Quy

Đương Quy

Đương Quy có vị ngọt cay, tính ôn, vào 3 kinh: tâm, can, tỳ, có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, nhuận táo, hoạt trường, điều huyết, thông kinh. Đương quy có thể điều khí, nuôi huyết, khiến khí huyết đều về chỗ của mình, cho nên có tên là đương quy. Đương là nên, […]

Xem thêm

500,000 VND/

Tình trạng : Còn hàng

Thêm vào giỏ